คอร์สของ KidsDee School

คอร์สน่าเรียนต่างๆ ของ KidsDee School
PREV
NEXT
Free /month

คอร์สการปรับการรับความรู้สึก

การรับความรู้สึก เป็
1 - 8 ปี Months Old
1 Class Size
Free /month

คอร์สกิจกรรมบำบัดที่บ้าน [email protected]

เหมาะสำหรับผู้ปกครอง
1 - 9 ปี Months Old
1 Class Size
Free /month

คอร์ส ภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบัน ภาษามีควา
4 - 18 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส การศึกษาพิเศษ

ความต้องการพิเศษประเ
6 - 18 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ภาษาไทย

เน้นวิชาการในห้องเรี
4 - 12 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ภาษาจีน

เน้นเกี่ยวกับการสื่อ
4 - 12 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส โยคะ

เหมาะสำหรับเด็กที่มี
5 - 8 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ดนตรี

ฝึกเด็กมีความกล้าแสด
7 - 12 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ศิลปะ

ศิลปะช่วยการจินตนากา
4 - 8 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส Kids Dee Junior

คอร์สนี้จะเน้นการเรี
6 - 9 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส Kids Dee Beginner

ในคอร์สนี้จะ สงเสริม
4 - 6 ปี Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ฝึกสมาธิ

ผู้ปกครองหลายท่านอาจ
4 - 8 ปี Months Old
1 Class Size
Free /month

คอร์ส กระตุ้นพัฒนาการ

พัฒนาการเป็นเรื่องที
แรกเกิด - 6 ปี Months Old
1 Class Size
Free /month

คอร์ส ฝึกเขียน

คอร์สฝึกเขียน เป็นคอ
3 - 8 ปี Months Old
1 Class Size
Free /month

คอร์ส ฝึกพูด

ผู้ปกครองที่มีความกั
1 - 8 ปี Months Old
1 Class Size
Free /month

Neurofeedback

Neurofeedback เป็นกา
2 - 12 ปี Months Old
1 Class Size

มารู้จัก Neurofeedback ว่าคืออะไร ??

เทคโนโลยี Neurofeedback ที่ทันสมัยและได้ผลตอบรับดี
บทความ-Neuro

Neurofeedback คืออะไร ??

Neurofeedback (EEG Biofeedback) เป็นการรักษาโรคทางสมองโดยใช้คลื่นสมอง QEEG(Brain Mapping) เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลื่นในสมอง โดยใช้หลักการการสร้างเงื่อนไขให้สมองทำให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
อ่านต่อ

กรณีศึกษางานวิจัยในต่างประเทศ Neurofeedback

จากกรณีศึกษางานวิจัยในต่างประเทศ Neurofeedback เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยจะสรุปโดยย่อ
อ่านต่อ

Neurofeedback ได้ผลยังไง

สำหรับในประเทศไทย Neurofeedback เริ่มเข้ามีบทบาทมากทางการแพทย์ทั้งการประเมินและการรักษาซึ่งเป็นการรักษาทางเลือกใหม่ และยังได้ผลน่าเชื่อถือ
อ่านต่อ

คอร์ส Neurofeedback

ทางKidsdee School ได้เล็งเห็นความสำคัญ เราจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับNeurofeedback เพื่อนำมารักษาควบคู่กันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ

Promotion

Kidsdee School คิดส์ดี

แกลลอรี่

แกลลอรี่ ภาพ กิจกรรมต่างๆ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้ต่างๆที่พร้อมจะให้ความรู้เรื่อง อาการของโรคต่างๆ และ เทคโนโลยี

บทความของ KidsDee School

ทำไมต้อง KidsDee School

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในเด็ก

ประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อให้สามารถพัฒนาการและศักยภาพของเด็กมาที่สุด

นักกิจกรรมบำบัด

สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดซึ่งปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนโดยจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับปัญหาและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
KidsDee Neurofeedback

เทคโนโลยี Neurofeedback

เป็นการรักษาทางเลือกที่ทันสมัย ที่แรกในเชียงใหม่ที่สอนโดย นักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทางด้าน Neurofeedback

กิจกรรมเสริมเด็กพิเศษ

เน้นพัฒนาทักษะให้ได้ผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา และ ด้านการเรียนรู้ต่างๆ โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์

เกี่ยวกับ KidsDee School

เรื่องราวต่างๆของเรา ที่จะให้คุณได้รู้จัก KidsDee School มากขึ้น

พัฒนาการเป็นเรื่องที่สำคัญในเด็กเพราะเป็นรากฐานที่จะเรียนรู้ในอนาคต  การทำกิจกรรมหรือการเล่นที่ถูกวิธีถือเป็นการกระตุ้นพัฒนาการ ทาง Kids Dee School เราให้ความสำคัญกับในการทำกิจกรรมมาก

เรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีประสบการณ์ ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ จะคอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆโดยนักกิจกรรมบำบัดเป็นผู้ประเมินเริ่มแรกรับและให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เรามีบริการการักษา โดย Neurofeedback ซึ่งเป็นการรักษาทางเลือกที่ทันสมัยที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เรามีประสบการณ์ในการรักษาและเป็นที่แรกที่เริ่มใช้ Neurofeedback ร่วมกับการทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้การรักษาดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เรามีครูการศึกษาพิเศษที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการออกแบบโปรแกรมเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

รีวิวจากผู้ปกครอง

      คอร์สที่เรียน - ฝึกสมาธิ - ฝึกเขียน ผลที่ได้รับ - น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถจดจ่อต่อสิ่งที่ทำได้ดีขึ้น ควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี มีสมาธิดีขึ้น สามารถรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้ดี คุณแม่พึงพอใจต่อผลที่ได้มากๆค่ะ สิ่งที่ประทับใจ - ครูสามารถวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับตัวเด็กสามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ดีมากๆ และยังให้คำแนะนำที่ดีในการเลี้ยงดูเด็กเมื่ออยู่นอกห้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่คลายความกังวลไปได้มากๆ
จากคุณแม่ น้องซานต้า
    คอร์สที่เรียน - ฝึกเขียน - ฝึกพูด - กระตุ้นพัฒนาการ - การศึกษาพิเศษ - Neurofeedback training ผลที่ได้รับ - ขอบคุณคิดส์ดี ที่ทำให้น้องเดียร์พูดคล่องขึ้น สามารถพูดประโยคยาวๆได้ และ ส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้น้องสามารถจับดินสอได้มั่นคงขึ้น น้องชอบเรียนกลุ่มกับเพื่อนมากค่ะ ทำให้น้องมีสมาธิ กล้าแสดงออก และรอคอยเพื่อนได้ น้อง ลงคอร์ส Neurofeedback training น้องมีสมาธิมากขึ้น พูดได้มากขึ้น
จากคุณแม่ น้องเดียร์
    คอร์สที่เรียน - กระตุ้นพัฒนาการ - สมาธิ - Neurofeedback training ผลที่ได้รับ - น้องมีพัฒนาการดีคุณควบคุมตัวเองได้ ทำตามคำสั่งง่ายๆได้ สบตาดีขึ้น ไม่แยกตัวเล่นคนเดีย เรียกชื่อแล้วหันมามองเนื่องจากน้องมีพัฒนาการที่ล่าช้ามากๆ กระตุ้นตัวเองน้อยลง สรุปได้ว่าน้องมีพัฒนาการดีขึ้นมากค่ะ สิ่งที่ประทับใจ - คุณครูสามารถทำการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องของน้องได้ตรงจุดและเหมาะสมกับเด็ก ติตตามพัฒนาการของน้องอย่างต่อเนื่องประทับใจการสอนที่ทำให้น้องสามารถควบคุมตัวเองได้ ดีขึ้น พัฒนาการดีขึ้น
จากคุณแม่ น้องปกป้อง
<br />   ที่นี่ดีมากๆ เลยค่ะ น้องตอน 2 ขวบกว่า จากพูดได้แค่ ป่าป๊า ตอนนี้พูดปร๋อเป็นประโยค ถามได้ โต้ตอบได้ พร้อมพัฒนาการด้านอื่นดีขึ้นเยอะมากค่ะ ขอบคุณครูแอน ครูมาย ครูจิ๊บ มากๆ นะคะ มิลล่าชอบไปมากๆ พูดถึงทุกวันเลยค่ะ
จากคุณแม่ น้องมิลล่า