บทความ

กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรีนรู้ หรือแอลดี (LD-Learning Disabilities)

KidsDee School
พฤษภาคม 25, 2019

ครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาลูกน้อยไม่ชอบเรียนหนังสือ ไม่ยอมทำการบ้าน เรียนอะไรก็ไม่เข้าใจ อาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจมาจากโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) เนื่องจากสมองของลูกมีการทำงานที่ผิดปกติ และเขากำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ทาง Kids Dee มีบริการทางด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อดูแลและช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมีการจัดการเรียนรู้ผ่านแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan : IEP) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามสามารถและความสนใจของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เขาสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

อาการของเด็ก LD ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้เบื้องต้น

อาการของโรคแอลดีแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือมีปัญหาด้านการอ่าน ปัญหาด้านการเขียน และปัญหาด้านการคำนวณ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถลองสังเกตอาการของลูกด้วยตัวเองได้ ดังนี้

 • ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน
 • เด็กจะมีความบกพร่องในการจดจำพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และขาดทักษะในการสะกดคำ
 • อ่านออกเสียงไม่ชัด
 • ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้
 • อ่านข้าม เพิ่มคำ ลดคำ จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้
 • อ่านกลับคำหรือสลับที่คำ เช่น คาถา อ่านเป็น ทาขา
 • อ่านคำควบกล้ำไม่ออก
 • อ่านโดยการเดาจากภาพ หรือแทนที่คำอ่านด้วยคำอื่น
 • แสดงอาการหงุดหงิด กังวล ไม่สบายใจระหว่างการอ่าน
 • หลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหามาก ๆ
 • ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน
 • เด็กมีความบกพร่องในการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง เรียงลำดับอักษรผิด วางสระหรือวรรณยุกต์ผิดตำแหน่ง
 • เขียนหนังสือช้า เพราะกลัวสะกดผิด
 • เขียนตัวหนังสือกลับด้าน เหมือนภาพสะท้อนจากกระจกเงา หรือเขียนตัวอักษรสลับด้าน เช่น ถ เป็น ภ หรือ พ เป็น ผ
 • เขียนตัวหนังสือสลับที่กัน เช่น เวลา เป็น วเลา
 • เขียนตามเสียงที่อ่าน เช่น รูปภาพ เป็น รูปพาบ
 • เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ไม่เว้นขอบ ไม่เว้นช่องไฟ
 • เขียนได้แค่ประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ และใช้คำเดิมสั้น ๆ สื่อความหมายผ่านการเขียนได้ไม่ดี เขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง
 • เขียนแล้วลบบ่อย ๆ ไม่มั่นใจในสิ่งที่เขียน
 • ผัดผ่อนหรือหลีกเลี่ยงการเขียน
 • ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาด้านการคำนวณ
 • ความสามารถด้านการคำนวณจะด้อยกว่าเด็กคนอื่นในชั้นเรียนอย่างมาก
 • คิดเลขช้ามาก
 • ไม่เข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หรือสูตรต่าง ๆ ไปจนถึงหลักการยืมการทดเลข
 • ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข ไม่รู้ว่าเลขใดมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
 • คิดเลขตกหล่น ผิดพลาด สะเพร่า
 • สับสนและไม่เข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น > หรือ <
 • มีปัญหาในการคิดเลขในใจ
 • ตีโจทย์ปัญหาเลขไม่ออก
 • ไม่เข้าใจเรื่องเวลา ดูนาฬิกาไม่เป็น
 • มีปัญหาในเรื่องของการชั่ง ตวง วัด และการนับเงิน ทอนเงิน

หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกแล้วพบถึงปัญหาดังกล่าวไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง สามารถเข้ามารับคำปรึกษากับเรา ทีมงามครูการศึกษาพิเศษจาก Kids Dee พร้อมให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในเด็กแต่ละคนโดยจะจัดทำแผนการเรียนรายบุคคล ให้สอดคล้องกับปัญหาของเด็กแต่ละด้าน โดยเน้นการทำความเข้าใจถึงปัญหาและความบกพร่องของเด็ก เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที

Leave A Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *