บทความ

โรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorder)

มิถุนายน 3, 2019

Autism Spectrum Disorder(ASD) or Autistic โรคกลุ่มออทิสติก จัดอยู่ในกลุ่ม โรคเกี่ยวกับ Neurodevelopmental Disorder โดยจะมีความบกพร่องทางสมอง โดยลักษณะอาการจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ

1.ภาษาและ การสื่อสาร (Language and Communication) จะเห็นได้ว่าการสื่อสารจะติดขัดไม่เป็นธรรมชาติ  สลับตำแหน่งคำซึ่งคนอื่นเข้าใจยาก  ใช้คำไม่เหมาะสม หรือ ถ้ามีความผิดปกติมากไม่มีภาษา พูดเป็นภาษาที่ฟังไม่เข้าใจ ภาษาแปลกๆ (ภาษาการ์ตูนหรือภาษาต่างดาว) มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า

2.พฤติกรรม (Behavior) จะมีพฤติกรรมต่างจากคนอื่น ดูเป็นธรรมชาติ เช่น พฤติกรรมแปลกๆ ไม่รู้กาลเทศะ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์  ทำแบบเดิมซ้ำ เช่น หมุนมือ โยกตัว  เดินเขย่งเท้า กินของซ้ำๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้หรือไม่สามารถยึดหยุ่นต่อสถานการณ์ได้  ท่าทางเหมือนหุ่นยนต์

3.สังคม (Social Skills) ขาดทักษะการเข้าสังคม แปลกแยก ไม่ชอบสถานที่มีคนเยอะ อยู่ในห้องคนเดียวเก็บตัว ไม่มองหน้าสบตา เมื่อสนทนาเหมือนไม่ตั้งใจฟัง เรียกชื่อไม่หัน  กลัวคนแปลกหน้า เล่นคนเดียวไม่เข้าใจสถานการณ์ ความรู้สึกของคนอื่น  ทำให้เข้าสังคมกับคนอื่นยากและถูกมองว่าแปลก

แนวทางการรักษา

เบื้องต้นพบแพทย์หรือนักกิจกรรมบำบัดเพื่อประเมินปัญหาเบื้องต้นและหาแนวทางการรักษาต่อไป  ซึ่งการรักษาควรได้รับการรักษาตั้งแต่แรก เพราะเมื่อได้รับกระตุ้นเร็วทำให้การรักษาจะได้ผลดีและเห็นผลได้ชัดเจน  ตัวแปรที่มีผลการรักษาคือ รู้ผลช้า ความรุนแรงของโรค การมีโรคอื่นร่วมด้วย การเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมต่อต้านการรักษาไม่ให้ความร่วมมือ

Leave A Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *