About us

เกี่ยวกับ KidsDee School

พัฒนาการเป็นเรื่องที่สำคัญในเด็กเพราะเป็นรากฐานที่จะเรียนรู้ในอนาคต  การทำกิจกรรมหรือการเล่นที่ถูกวิธีถือเป็นการกระตุ้นพัฒนาการ ทาง Kids Dee School เราให้ความสำคัญกับในการทำกิจกรรมมาก
เรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีประสบการณ์ ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ จะคอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆโดยนักกิจกรรมบำบัดเป็นผู้ประเมินเริ่มแรกรับและให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เรามีบริการการักษา โดย Neurofeedback ซึ่งเป็นการรักษาทางเลือกที่ทันสมัยที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เรามีประสบการณ์ในการรักษาและเป็นที่แรกที่เริ่มใช้ Neurofeedback ร่วมกับการทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้การรักษาดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เรามีครูการศึกษาพิเศษที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการออกแบบโปรแกรมเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น