Blog

กลุ้มใจปัญหาลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน
กรกฎาคม 1, 2019

คุณพ่อ คุณแม่หลายท่าน มักมีปัญหากลุ้มใจว่าลูกอ่านไม่ออก เขียนก็ช้ากว่าคนอื่น ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน

อ่านคล่อง เขียนเป็น
มิถุนายน 19, 2019

คุณพ่อ คุณแม่บ้านไหนที่กำลังกังวลใจเรื่องการอ่าน การเขียนของลูก ๆ กลัวว่าโตขึ้นมาจะอ่านไม่คล่อง สะกดคำไม่ค่อยออก จนเรียนไม่ทันเพื่อน ๆ วันนี้ Kidsdee school มีเทคนิคดี ๆ มาฝากกันค่ะ

ลูกซนระดับไหนถึงเรียกว่า สมาธิสั้น
มิถุนายน 16, 2019

เมื่อผู้ปกครองสังเกตว่า ลูกของท่านมีปัญหาดังต่อไปนี้ควร ปรึกษาแพทย์หรือนักกิจกรรมเพื่อที่จะประเมินและให้คำปรึกษา และแก้ไข

โรคดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome)
พฤษภาคม 29, 2019

โรคดาวน์ซินโดรมนี้เกิดจากจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยเด็กจะมีความคล้ายคลึงกันของหน้าตา เด็กที่มีความผิดปกติสามารถเกิดได้ทุกเชื้อชาติ

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Motor Development)
พฤษภาคม 26, 2019

การเคลื่อนไหว (Motor or Movement) เป็นความสามารถในการขยับ ปรับเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้ายร่างกายหรือส่วนของร่างกายทั้งที่เกิดขึ้นด้วยตั้งใจและที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

Handwriting Skills
พฤษภาคม 26, 2019

การเขียนเป็นทักษะการเคลื่อนไหวของมือในการเขียนที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้การเคลื่อนไหว จะเริ่มเมื่อเด็กรู้จักจับอุปกรณ์การเขียนได้ จากการขีดเขี่ยอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย ไปสู่การเขียนที่เป็นรูปร่าง รูปทรง รูปภาพ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรที่มีความซับซ้อนได้ตามอายุ

กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรีนรู้ หรือแอลดี (LD-Learning Disabilities)
พฤษภาคม 25, 2019

ครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาลูกน้อยไม่ชอบเรียนหนังสือ ไม่ยอมทำการบ้าน เรียนอะไรก็ไม่เข้าใจ อาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจมาจากโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) เนื่องจากสมองของลูกมีการทำงานที่ผิดปกติ และเขากำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

การรับรู้ทางสายตา (Visual Perception)
พฤษภาคม 24, 2019

กระบวนการการรับสิ่งเร้าทางตา โดยสามารถแปรข้อมูลและถ่ายทอดความเข้าใจต่อสิ่งเร้านั้น โดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์เดิมจากการมองเห็น